Berekeningsbestand

Controleren van waterdampdrukken in een wand: Berekeningsbestand.xls

CZoals in deze rubriek uitvoerig wordt toegelicht, is het mogelijk om door berekeningen te controleren of de waterdamp die door een muur dringt kan condenseren.
Door deze berekening kunnen we ook te weten komen waar het dauwpunt in de wand kan ontstaan.

Om een muur in verschillende weersomstandigheden te kunnen controleren, hebben we een klein Excel-berekeningsprogramma (xls) ontworpen.

We stellen het hier ter beschikking om u alle mogelijke controles te kunnen laten voeren.

Uitleg en toelichting

Op het eerste tabblad (“U-berekening”) moet u de waarden invoeren die u wilt controleren:
In de 4 oranjecellen van de bovenste tabel:
Voer de weersomstandigheden (temperatuur en relatieve luchtvochtigheid) binnen en buiten in.

In de paarse cellen van kolom C:
Voer de verschillende materialen in waaruit uw muur is opgebouwd, van binnen naar buiten.
Door op deze cellen te klikken, kunt u naar beneden scrollen in een alfabetische lijst van veelvoorkomende materialen.
NB : De ventilatiespouw is in deze lijst onder het begrip “leemte” opgenomen.
Als een materiaal waarin u geïnteresseerd bent er niet is, kunt u het invoeren in de onderste kader (lijnen 26 tot 29) en dient u natuurlijk de lambda- (warmtegeleidingsvermogen) en Mu-waarden (waterdampdiffusieweerstand) in te voeren.

In de paarse cellen van kolom F:
Voer de respectieve diktes van alle materialen van uw muur

In het berekeningsbestand verschijnen dan de volgende resultaten:

Op hettabblad “U-berekening”:
–  De U-isolatiecoëfficiënt van uw muur verschijnt in de gele kader.
–  Waarden in de kader met rode rand:
R: Totale thermische weerstand van de muur
R’: Totale weerstand van de muur tegen waterdampdiffusie

Op hettabblad “Temperatuurcurve”: :
Op hettabblad “Temperatuurcurve”:
Dit diagram geeft een goede indicatie van het belang van dethermische inertievan uw muur, afhankelijk van het feit of de temperaturen snel (weinig inertie) of langzaam (veel inertie) dalen in de buurt van het binnenoppervlak van het huis.

Op hettabblad “Drukcurves”:

U kan zien of er al dan niet binnencondensatie is.
Als er condensatie is, komt u ook te weten waar het dauwpunt zich bevindt.
Hoe moet u dit waterdampdrukdiagram interpreteren:
Als de onderste curve (partiële druk) overeenkomt met de bovenste curve (verzadigingsdruk), is het snijpunt van binnenuit het dauwpunt.
U kan dan het eventuele dauwpunt ten opzichte van de x-as (muurdikte) lokaliseren.
Overal waar de onderste curve boven de bovenste curve komt, reedt er binnencondensatie op.