Rechte blokken

(diktes 15, 19, 24, 30, 40 et 55 cm)

2 basisprincipes

1°  De verticale voegen de breedte van een blok verschuiven (e)

(Absoluut vermijden dat dwarse wanden boven elkaar liggen !)

2°  De richting van blokken omkeren bij elk bed !

Voor eenzelfde bed : dezelfde draairichting aanhouden, vooral in de hoeken;

Nooit blokken rug aan rug plaatsen in de hoeken of aan de verbindingen met de dwarse muren.

Er moet altijd vulruimte blijven tussen 2 blokkenwanden.

Variante voor muren van 19 cm dik

Verband op halve lengte, esthetischer. Met de blokken van 19 cm, is een verschuiving van 30 cm (in plaats van 19 cm) van de verticale voegen ook mogelijk.

! Dit soort verband voor zichtbare muren vraagt echter meer afsnijdingen en kan arbeidsintensief zijn wanneer er veel hoeken moeten worden gemaakt.

De blokken “met platte rug”

De blokken “met platte rug” (zonder inkeping in de achterwand) worden gebruikt in de hoeken en/of voor muuruiteinden.

Het teveel aan blokken wordt niet apart gezet, maar worden willekeurig verdeeld onder de andere.

N.B. : Deze blokken met platte rug zijn automatische bijgevoegd in de pakketten. Hun hoeveelheid verschilt van dikte tot dikte

(1 stuk per 3 tot 6 blokken).

Indien mogelijk de muurlengtes aanpassen in functie van de lengte en breedte van de gebruikte blokken.

Berekening van de aan volledige blokken aangepaste afmetingen

Binnenafmetingen : x keer 60 cm min de dikte van de blok
Voorbeeld: Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte

Lengte : 14 blokken x 60 cm – 24 cm = 8,16 m binnenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm – 24 cm = 3,96 m binnenkant

Buitenafmetingen  : x keer 60 cm + 24 cm = 8,64 m binnenkant
Voorbeeld: Kuip van 8 x 4 m binnenafmetingen met blokken van 24 cm dikte

Lengte : 14 blokken x 60 cm + 24 cm = 8,64 m buitenkant
breedte : 7 blokken x 60 cm + 24 cm = 4,44 m buitenkant

Wanneer een precieze muurlengte gerespecteerd moet worden,
slijp een blok per rij op maat, en plaats hem op het uiteinde
van de muur.

Loodrecht op de openingen (deuren en/of ramen) en/of uiteinden van muren

De achterzijde (gesloten wand) van de blokken plaatsen (zoniet de kant van de muur bekisten om het beton te stoppen.)

Op deze muuruiteinden is het aangewezen om de laatste blok 1 op 2 om te draaien om de gesloten zijde aan het uiteinde te plaatsen (de 2 laatste blokken van deze rijen worden zo tegenover elkaar geplaatst)

(In de schets hiernaast : 180° pijl naast de blokken die omgekeerd zijn)

Verbindingen met dwarsmuren : 2 mogelijkheden

 


Dwarsmuren verbonden (overlappend) met buitenmuren

Dwarsmuren ZONDER verbinding

 


Voor de binnenmuren van kelders bijvoorbeeld, die zijdelings niet of nauwelijks belast zijn, is de verbinding met de buitenmuren technisch niet nodig.
Een paar horizontaal geplaatste staven kunnen in afwachting volstaan om deze binnenmuren in verband te plaatsen.
Deze staven gespreid storten indien mogelijk.
Met de slijpschijf een inkeping maken in de langswand van de buitenmuur om de doorgang van de staaf mogelijk te maken.
Om het beton van de 2 muren met elkaar in verbinding te brengen, slijp de buitenblok dieper in V-vorm.

Ter herinnering, vermijd om 2 wanden tegen elkaar te plaatsen met een vrije voeg tussen (Loodrecht op de verbindingen : achterwand van de eerste dwarse blok tegen langswand van de loodrechte muur).

Om deze aaneensluitende wanden te vermijden, voorzie een afgesneden blok 1 bed op 2 tegen de loodrechte muur.

((In de schets hiernaast : afgesneden blokken in het rood)).

Extra-brede Stepoc van 55 cm


Mogelijkheid om de muur volledig of gedeeltelijk te vullen, naar behoefte:

De STEPOC® XL bekistingsblokken zijn voorzien van 3 compartimenten over de breedte. Daardoor kan de muur gedeeltelijk gebetonneerd wordenbij voorbeeld enkel in de buitenste gedeelten. Het centrale gedeelte kan leeg blijven of ook geheel of gedeeltelijk gevuld worden.

Aangepaste blokken voor uiterst brede kelder of funderingsmuren :

Laag Energie Woningen (LEW)- of passiefhuizen vereisen dikke isolatie ! In dat geval moeten de funderingsmuren ook dikker worden om het binnenmetselwerk, de isolatie en het gevelmetselwerk te kunnen dragen dat ver naar buiten wordt gebracht. De nieuwe STEPOC® XL blokken bieden een eenvoudige oplossing voor dit probleem. In het voorbeeld hiernaast : enkel de buitenste gedeelten zijn gevuld.
Het centrale gedeelte onder de isolatie blijft hol.

Waarom Extra-Brede STEPOC® blokken gebruiken in plaats van 2 muren naast elkaar ?

Eenvoudigere en snellere plaatsing :  Gelijktijdige opbouw s van 2 muren met de STEPOC® XL. Daarentegen is het ingewikkeld 2 muren naast elkaar te bouwen, vanaf de plaatsing van de eerste laag ! Di brengt heel wat grote praktische moeilijkheden met zich mee : de plaatsing van de profielen (moeten regelmatig verplaatst worden…) en de touwtjes, of de plaatsing van het niveau.

N.B. : Of de muren nu gelijktijdig of na elkar worden gebouwd maakt niet niet, want de moeilijkheden blijven grotendeels dezelfde.

Uitstekende stabiliteit : De vele tussenstukken van de STEPOC® XL zorgen voor de verbinding tussen de gebetonneerde wanden.
Indien echter 2 muren onafhankelijk van elkaar geplaatst worden, moeten dwarsverbindingen gemaakt worden om ze aan elkaar te koppelen. Dit is een vervelend en duur werk.
N.B. : Indien de buitenmuur niet tegen de binnenmuur steunt, moet U ervoor zorgen dat deze buitenmuur alleen de gronddruk kan opvangen…

Kenmerken van de STEPOC® XL :

Afmetingen (cm) : 36,7 / 20 / 55 cm  (L/H/b)

Aantal blokken per m² : 13,64 stuks / m²

Gewicht : 32,5 kg / stuk

Afwerking : Verzorgde afwerking, strakke textuur Scherpe kanten (geen schijnvoegen)

Hoogteprecisie : Geherkalibreerde blokken via frezen na het vormgieten

Mogelijkheid om eenvoudig wapening te plaatsen indien nodig : 2 x 2 groeven in de buitenste gedeelten;(max diameter 14 horizontaal)

Verpakking: 36 blokken per pak

Verdeling 2 types blokken in de pakken :

Plaatsing van de blokken: Plaatsing van de blokken

Vulbeton : (Gecompartimenteerde blokken ; vandaar meerdere mogelijkheden))

Bij vulling van de 2 buitenste gedeelten (voor keldermuren) : 183 liters per m²

Supplement in de hoekens : + 127,5 liters liters per hoek en per meter hoogte

Bij vulling van het centrale gedeelte alleen: 175 liters per m²

Bij vulling van de volledige muur : 358 liters per m²

Kenmerken van het vulbeton : Vloeibaarheid S4 (of F5) ; korrelgrootte 4/8
Weerstandsklasse naargelang toepassing

Voorschriften betonnering : Raadpleeg onze website – betonneren

HOEKBLOKKEN

(Achterkant gesloten, zonder ineenvoeging. Achterkant met groeven)

1 blok op 3

STANDAARD Blokken

(gebogen dwarse afscheidingen ; geen groeven)

2 blokken op 3