STEPOC 15 cm  N / A

STEPOC 40 cm N / A

STEPOC 19 cm N / A

STEPOC 55 cm  N

STEPOC 24 cm N / A

STEPOC 28 cm  R

STEPOC 30 cm N / A

N = ZONDER schijnvoeg

A = MET schijnvoegen

R = ronde (voor gebogen muren)

Twee afwerkingen


TYPE A
MET SCHIJNVOEG

TYPE N
ZONDER SCHIJNVOEG

Afmetingen & kenmerken (dikte, gewicht, opvulbeton, enz.)
Afmetingen (L/H/l)TypeGewicht (kg)OpvulbetonAantal blokken per pakAantal blokken per rijAantal blokken per m²
Rechte blokken
60 / 20 /15N21,075 l/m²96198,33 stuks/m²
60 / 20 / 15A21,075 l/m²9619
60 / 20 / 19N23,0100 l/m²7214
60 / 20 / 19A23,0110 l/m²7214
60 / 20 / 24N24,0150 l/m²6012
60 / 20 / 24A24,0155 l/m²6020
60 / 20 / 30N26,5210 l/m²4812
60 / 20 / 30A26,5210 l/m²4812
60 / 20 / 40N37,5270 l/m²36 /
60 / 20 / 40A35,0275 l/m²36 /
36,7 / 20 / 55N31,5Zie details361213,64 stuks/m²
« Ronde » blokken : mogelijkediameters vanaf 1.75m tot een rechte muur !
54 / 20 / 28N28,0170 l/m²48 / 9,21 stuks/m²
Dikte te gebruiken blokken

Te bepalen volgens de toepassing en de op te nemen krachten.
De dikte van de blokken is niet noodzakelijk gekoppeld aan de hoogte van de te bouwen muur.

N.B.: De STEPOC blokken van 15 cm mogen niet voor gewapende muren gebruikt worden.

Voorbelden :
– Blokken van 15 cm volstaan voor opgaande muren van een klassieke woning waarvan de hoogte doorgaans 2,60 m is (betonneren in 2 fasen aanbevolen).

– Blokken van 19 cm kunnen geschikt zijn voor brandwerende muren met een aanzienlijke hoogte (soms meer dan 10 m hoog) op voorwaarde dat ze lateraal niet belast worden.

U kunt ons studiebureau raadplegen om te weten welk type blokken het beste geschikt is voor uw specifiek geval.

Voor standaard keermuren, meestal gebruikte blokdiktes :

– Muren van 1 m hoog : Blokken van 19 cm
– Muren van 2 m hoog : Blokken van 24 cm
– Muren van 3 m hoog : Blokken van 30 cm
– Muren van 4 m hoog : Blokken van 40 cm of 55 cm

Deze diktes zijn van toepassing voor een perfect horizontaal terrein en zonder overbelasting.

Beschrijving


DE 4 VOORDELEN VAN DE STEPOC® BLOKKEN

Droog plaatsen

(stapelen zonder mortel)
Eenvoudig en snel

Gekalibreerde blokken

Ongeëvenaarde precisie in hoogte dankzij het frezen van de contactoppervlakken tussen de bloklagen.

Verzorgde afwerking

De blokken kunnen zichtbaar blijven 

(Onze blokken zijn niet waterdicht  die mogen niet als zichtbare buitenmuren gebruikt worden)

Bewapeningen (indien nodig)

Dankzij 4 diepe inkepingen is het plaatsen van eventuele wapeningen gemakkelijk

Toepassingen


7 blokkenmaten waarvan (1 type voor gebogen muren)

Gewapende muren

Keermuren en/of kademuren, zwembaden, Réservoirs, tanks, opslag, Silo’s, meestvaalten, kelders (indien nodig) en liftschachten

Niet-gewapende muren

Kelders (meestal niet-gewapend), opgaande muren, brandmuren en diverse constructies

Technische documenten downloaden


Technische documenten
Technische notities

Voor alle technische notities, contacteer ons

FAQ : STEPOC®


Kan men de wanden van de Stepoc-blokken bij de dimensioneringsberekening van een muur meetellen?

De Stepoc®-blokken worden normaal beschouwd als verloren bekisting. Daarom wordt er met de dimensioneringsberekeningen van de muren in Stepoc alleen rekening gehouden met de dichting aan de binnenkant die wordt gevormd door het opvulbeton. In de praktijk worden daarom de 2 buitenwanden met een dikte van ongeveer 35 mm buiten beschouwing gelaten. Met Stepoc-blokken die een dikte hebben van 30 cm kan bijvoorbeeld een dichting van 23 cm dik worden gegoten.
Ter informatie, sommige technische bureaus tellen een van de 2 wanden mee in hun berekeningen, de wand is in dit geval gecomprimeerd.

Deze hypothese wordt echter betwist door andere bureaus die over de stabiliteit gaan omdat de blokken geen metselwerk zijn maar eenvoudig op elkaar worden geplaatst. Het contact tussen de wanden mag dus niet te strak zijn maar dient eerder te worden gemaakt door puntcontacten …

Samengevat is de meest verstandige optie om de wanden van de blokken buiten beschouwing te laten zoals hierboven uitgelegd, ondanks het feit dat deze wanden bijdragen aan het buigen van de muur.

Wat is de weerstand van Stepoc-blokken?

Stepoc-blokken moeten bestand zijn tegen de druk van het vloeibaar gemaakt beton, gegoten op een vloerhoogte.
De weerstand van het beton waaruit de Stepoc-blokken bestaan is hoger dan 30 N/mm². Dit beton is aanzienlijk rijker aan cement dan die van gewone metselblokken, zonder dat men de toevoegsels meetelt die de Stepoc-weerstand tegen barsten verbeteren.

Hebben keldermuren gewapend beton nodig?

Ja, in de volgende gevallen:

Hevige uitbraken van de dammen:

  • Zware overbelasting op de ophoging aan de rand van de muren (weg of parkeerplaats)
  • Belangrijke hoogte van inhouding van de dammen (in het algemeen hoger dan 2,2 m nuttig)

Grond niet homogeen of niet voldoende draagkrachtig (risico’s van verschillende verdichtingen)

Geen kelders met compartimenten (afwezigheid van binnenmuren)

Houten huis: de verzakking door lasten op de muren van de kelders is wellicht minder met dit soort lichte structuur.

POm dit stabiliserende tekort aan gewicht te compenseren worden de keldermuren meestal verstevigd door ze te verbinden met de vloerplaat (fundering)..

Kan ik het vulbeton zelf met de betonmolen klaarmaken?

Het mengen van beton door uzelf wordt om drie redenen niet aanbevolen :

Op het niveau van de prijs: de kosten van de grondstoffen (zand, in korrels en cement) zijn ongeveer gelijk aan die van het voorbereide beton … Er valt dus weinig te winnen door het beton zelf voor te bereiden. Als u arbeidskosten in rekening moet brengen is het waarschijnlijker dat dit beton u veel meer kost dan beton dat door menger wordt gebracht.

Op het niveau van de kwaliteit van het beton: handmatige dosering (in water, in cement) in een betonmixer is nooit zoals het hoort; dit komt ten koste van de kwaliteit van het beton.

Op het niveau van de kwaliteit van de vulling: de relatief lange tijd tussen het storten van betonmengsels is nadelig voor de homogeniteit en kwaliteit van de vulling.
Namelijk, door het gestorte beton van de eerste mengsels samen te laten klonteren op de dwarswanden van de blokken of rond de versterkingen; met het risico dat de compartimenten van muren geleidelijk gevuld worden …
Als we de vulhoogte beperken om dit fenomeen te voorkomen, zullen de opeenvolgende vullingen net zoveel stortvoegen in de muur genereren.

Behalve voor hen die geen waarde hechten aan de hoeveelheid werk, is er nog een 4de reden die we kunnen toevoegen om het beton niet zelf te maken: het zware werk en de tijd die nodig is om het beton voor te bereiden en het naar de muur te brengen!

Behalve voor hen die geen waarde hechten aan de hoeveelheid werk, is er nog een 4de reden die we kunnen toevoegen om het beton niet zelf te maken: het zware werk en de tijd die nodig is om het beton voor te bereiden en het naar de muur te brengen!

1 zak cement van 25 kg

1 kruiwagen van 80 l iets lager gevuld dan tot aan de rand (70 tot 75 l), waarvan:

  • 45 l gebroken steen 4/8
  • 30 l rivierzand 0/2

10 tot 12 l (1 emmer) water afhankelijk van de vochtigheidsgraad van het zand

+ ½ kop vloeimiddel