BELOMUR L – en T – keerwanden

Gamma


L - Elementen

Hoeken

T - Elementen

U - Elementen

Afwerkingen


Glad gestreken: STANDAARD

Gekleurde uitgewassen kalksteen: OP AANVRAAG

Glad ontkistingsbeton: OP AANVRAAG

Gewassen bruine silex: OP AANVRAAG

Gewassen kalksteenslag: OP AANVRAAG

Gewassen "beige" silex: OP AANVRAAG

We werken met natuurlijke producten. De kleur van de aggregaten kan daarom variëren naargelang van de ladingen die wij binnenkrijgen

Technische documenten downloaden


Technische notities

Voor alle technische notities, contacteer ons

FAQ : Kwaliteit van onze productie


Cement SR3-LA (« Sulfate Resisting » & « Low Alcali »)

Het SR3-LA cement verzekert de duurzaamheid van het beton.

Dankzij dit speciale cement wordt de alkali-silica-reactie vermeden die op middellange of lange termijn het beton volledig vernielt !
Samenvattende verklaring van de Alkali-Silica-Reactie (ASR of AGR : Alcali-Granulaat-Reactie),ook wel « betonkanker » genoemd :
Bepaalde soorten aggregaten kunnen reageren met de alkali en de vochtigheid in het beton. Deze reactie produceert een expansieve alkali-silicagel (die uitzet met het water en het beton desintegreert)
Daarom moet beton dat zich in een vochtige omgeving bevindt voorbereid worden met een « Low Alcali » beton (met een laag alkaligehalte).
Het risico op AGR verdwijnt vanaf één van de 3 voorwaarden die ervoor zorgen dat het verschijnt (vochtigheid, granulaten gevoelig voor alkali, verhoogde waarde alkali in het beton) verdwijnt.
Dat verklaart ook waarom het Waalse Gewest dit type cement in zijn lastenboeken oplegt (RW99).

Het SR3-LA cement verzekert een hoge weerstand tegen sulfaten.
De sulfaten vallen het beton aan door interne ontbindingen en uitzettingen uit te lokken.
Daarom wordt de « High Sulfate Resisting » cement sterk aanbevolen voor beton dat in contact komt met afvalwater, calciumsulfaathoudende vloeren, zeewater, enz.
Dat verklaart waarom het Ministerie van het Waalse Gewest – Algemene Directie Landbouw dit type cement oplegt voor beton in de landbouwsector.

Kalkpuin

Beton op basis van kalksteen weerstaat beter aan zure agentia.
Aangevallen kalksteen laat kalk vrij die de zuuraanval gedeeltelijk deactiveert.

Zelfverdicthend beton

Beton van de nieuwe generatie, met zeer goede resultaten :
Uitstekende dichtheid; zeer lage waterabsorptie
Weerstand tegen zeer hoge druk (Karakteristieke weerstand > 50 N/mm²)

Wapeningen

Aanwezigheid van steunplaten en tegen-wapeningen

De inklemming van de verticale wand wordt correct verzekerd.